Zilupes novada ģerbonis

05.03.2010

Sarkanā laukā zelta dubultatslēga; kreisais sāns: sudraba laukā piecas melnas kreisās spāres.

Zilupes novada ģerbonis

Zilupes novada ģerbonis