Valkas novada ģerbonis

25.03.2010

Sarkanā laukā uzslējies zelta lācis ar sudraba mēli, no vairoga augšējās malas iznākoša sudraba saule ar trim lauzītu piecu staru kūļiem.

Valkas novada ģerbonis

Valkas novada ģerbonis