Talsu novada ģerbonis

25.03.2010

Zelta laukā ozollapu vainags, kas veidots no astoņpadsmit lapām.

Talsu novada ģerbonis

Talsu novada ģerbonis

Pamatojoties uz Talsu novada domes 2021.gada 1.jūlija lēmumu, ar 2021.gada 1.jūliju Talsu novada ģerbonis zaudē spēku.