Džūkstes pagasta ģerbonis

15.08.2006

Dalīts galvā ar sudrabu un purpuru, apakšā izkaisītas sudraba piecstaru zvaigznes

Džūkstes pagasta ģerbonis

Džūkstes pagasta ģerbonis