Alūksnes novada ģerbonis

07.05.2010

Dalīts pēdā ar šaurševronu robežstaba krāsu salikumā: sarkans ar zilu; augšā melna grāmata – Bībele ar zelta rotājumiem un tādu pašu uzrakstu „A.D./1698”.

Alūksnes novada ģerbonis

Alūksnes novada ģerbonis