Burtnieku novada ģerbonis

07.05.2010

Zilā laukā pazemināta viļņota sudraba sija trīsdalījumā, pāri sēdošs zelta krīvs ar kokli klēpī.

Burtnieku novada ģerbonis

Burtnieku novada ģerbonis

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 14.oktobra lēmumu, ar 2021.gada 1.jūliju Burtnieku novada ģerbonis zaudē spēku