Cēsu novada ģerbonis

08.10.2010

Zilā laukā sarkans robots ķieģeļu mūris ar pieciem tornīšiem un atvērtiem vārtiem un paceltu režģi, virs tā stāvošs karavīrs dabiskā krāsā, baltā tērpā ar paceltu zobenu un vairogu; sudraba pavedienapmale.

Cēsu novada ģerbonis

Cēsu novada ģerbonis

Pamatojoties uz Cēsu novada domes 2021.gada 1.jūlija lēmumu, ar 2021.gada 1.jūliju Cēsu novada ģerbonis zaudē spēku.