Saulkrastu novada ģerbonis

19.10.2010

Zilā laukā zelta saule ar izliektu staru vainagu; zaļā laukā četri sudraba pāļi.

Saulkrastu novada ģerbonis

Saulkrastu novada ģerbonis

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2021.gada 1.jūlija lēmumu, ar 2022.gada 30.jūniju spēku zaudē ar Kultūras ministrijas 2010.gada 19.oktobra lēmumu Nr.02.2-6-31 ,,Par Saulkrastu novada ģerboni” apstiprinātais Saulkrastu novada ģerbonis