Saulkrastu novada ģerbonis

19.10.2010

Zilā laukā zelta saule ar izliektu staru vainagu; zaļā laukā četri sudraba pāļi.

Saulkrastu novada ģerbonis

Saulkrastu novada ģerbonis