Zlēku pagasta ģerbonis

31.03.2017

Skaldīts ar sudrabu un zaļu; sudraba laukā pāļa virzienā trīs zili sešlapu ziedi ar zelta auglenīcu, zaļā laukā pazemināta sudraba sija.

Zlēku pagasta ģerbonis

Zlēku pagasta ģerbonis