Jaungulbenes pagasta ģerbonis

16.01.2018

Skaldīts: 1. – sudraba laukā sarkana roze ar zaļām kauslapām un zelta auglenīcu, 2. – sarkanā laukā sudraba izplests gulbja spārns.

Jaungulbenes pagasta ģerbonis

Jaungulbenes pagasta ģerbonis