Ķūļciema pagasta ģerbonis

27.06.2018

Dalīts pēdā ar mākoņu griezumu: zils un sudrabs. Augšējā laukā lidojoša sudraba dzērve.

Ķūļciema pagasta ģerbonis

Ķūļciema pagasta ģerbonis