Dundagas novada ģerbonis

03.11.2010

Dalīts ar sudraba šaurševronu: zils un zaļš. Apakšā dziedošs zelta mednis.

Dundagas novada ģerbonis

Dundagas novada ģerbonis

Pamatojoties uz Talsu novada domes 2021.gada 1.jūlija lēmumu, ar 2021.gada 1.jūliju Dundagas novada ģerbonis zaudē spēku.