Ikšeļu dzimtas ģerbonis

07.02.2019

Dalīts pēdā ar mūri: purpurs un sudrabs. Augšējā laukā zelta izaugoša uzslējusies stirna ar sudraba mēli un tādu pašu lentē ap kaklu atpakaļvērstu tauri, labējā augšējā stūrī zelta piecstaru zvaigzne. Tērauda pavērsta smailķivere pārsegta ar sudraba-purpura grīsti, kleinodā tērauda izaugoša bruņota roka tur rozi ar zaļu kātu un lapām, purpura pieclapu ziedu ar zaļām kauslapām un zelta auglenīcu. Lambrekeni: purpurs, sudrabs. Devīze ar melnu uz sudraba lentes: DEUS NATURA LABORA.

Ikšeļu dzimtas ģerbonis

Ikšeļu dzimtas ģerbonis