Jāņa Dimanta dzimtas ģerbonis

03.05.2019

Šķērsām četrdalīts ar sudrabu un zilu. Četri fasēti piecstūru dimanti, likti krustveidā ar smailēm uz āru, katrs savā dalījuma laukā: sudrabā zili, zilā – zelta.

Jāņa Dimanta dzimtas ģerbonis

Jāņa Dimanta dzimtas ģerbonis