Jemeļjanovu dzimtas ģerbonis

05.08.2019

Dalīts pēdā ar kruķu griezumu: zils un sudrabs, augšā zelta kentaurs, kas labajā paceltajā rokā tur sudraba čūsku, bet kreisajā izstieptajā – tādu pašu zibens šautru. Tērauda ar zeltu pavērsta smailķivere, pārsegta ar sudraba – zilu grīsti; kleinodā zelta pūce ar izplestiem spārniem. Lambrekeni: zils, zelts. Devīze ar melnu uz sudraba lentes: VIRTUTE ET INGENIO.

Jemeļjanovu dzimtas ģerbonis

Jemeļjanovu dzimtas ģerbonis