Zentenes pagasta ģerbonis

22.09.2020

Sudraba laukā zaļi šķērskrustā savienoti īves zari, kas apvienoti ar no tiem savienojumā krustā izaugošām sarkanām ogām.

Zentenes pagasta ģerbonis

Zentenes pagasta ģerbonis