Vangažu pilsētas ģerbonis

07.01.2011

Skaldīts: 1.-sudraba laukā zaļa priede uz tādas pašas pamatnes; 2.-zilā laukā zelta sija.

Vangažu pilsētas ģerbonis

Vangažu pilsētas ģerbonis