Rīgas pilsētas ģerbonis

07.01.2011

Rīgas pilsētas ģerbonis: Sudraba laukā savrups sarkans robots ķieģeļu mūris ar diviem torņiem un jumtu starp tiem. Atvērtos vārtos ar paceltu režģi pretī zelta lauvas galva. Augšā zelta ķetnu krusts, virs tā zelta kronis, zem tā divas sakrustotas melnas atslēgas; Rīgas pilsētas ģerbonis ar vairoga turētājiem: Sudraba laukā savrups sarkans robots ķieģeļu mūris ar diviem torņiem un jumtu starp tiem. Atvērtos vārtos ar paceltu režģi pretī zelta lauvas galva. Augšā zelta ķetnu krusts, virs tā zelta kronis, zem tā divas sakrustotas melnas atslēgas. Vairoga turētāji: divas zelta lauvas ar sarkanu mēli un atpakaļ pagrieztu galvu stāv uz pelēkas pamatnes; Rīgas pilsētas mazais ģerbonis: sudraba laukā divas sakrustotas sudraba atslēgas, virs tām – zelta ķetnu krusts.

Rīgas pilsētas ģerbonis

Rīgas pilsētas ģerbonis