Skultes pagasta ģerbonis

31.10.2006

Dalīts pēdā ar sudraba šaursiju: zils ar zaļu. Augšējā laukā sudraba tīkls, apakšējā - sudraba arkla lemesis.

Skultes pagasta ģerbonis

Skultes pagasta ģerbonis