Auces novada ģerbonis

07.02.2012

Sarkanā laukā zelta ar sudrabu pasta rags.

Auces novada ģerbonis

Auces novada ģerbonis

Pamatojoties uz Dobeles novada domes 2021.gada 15.jūlija lēmumu, ar 2021.gada 15.jūliju Auces novada ģerbonis zaudē spēku.