Siguldas novada ģerbonis

28.03.2012

Šķelts no kreisās ar sudrabu un zaļu: 1.trīs zaļas kreisās spāres virzienā liktas lapas, 2.-tāpat likti trīs sudraba pieclapu ievu ziedi; šķelta no kreisās zaļa ar sudrabu šaurapmale.

Siguldas novada ģerbonis

Siguldas novada ģerbonis