Kārķu pagasta ģerbonis

28.03.2012

Sudraba laukā zils krusts, tam uzlikta zelta bite

Kārķu pagasta ģerbonis

Kārķu pagasta ģerbonis