Aizputes novada ģerbonis

27.06.2012

Sudraba laukā sarkans robots ķieģeļu mūris ar torni un atvērtiem vārtiem ar paceltu režģi, virs tā (1/2) zelta piecstaru zvaigznes; zelta pavedienapmale.

Aizputes novada ģerbonis

Aizputes novada ģerbonis