Aizputes novada ģerbonis

27.06.2012

Sudraba laukā sarkans robots ķieģeļu mūris ar torni un atvērtiem vārtiem ar paceltu režģi, virs tā (1/2) zelta piecstaru zvaigznes; zelta pavedienapmale.

Aizputes novada ģerbonis

Aizputes novada ģerbonis

Pamatojoties uz Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 2022.gada 26.augusta lēmumu, 2012.gada 27.jūnijā reģistrētais Aizputes novada ģerbonis ar 2022.gada 1.septembri zaudē spēku.