Alsungas novada ģerbonis

27.06.2012

Sarkanā laukā zelta riņķsakta ar četriem zaļiem akmeņiem, zelta pavedienapmale.

Alsungas novada ģerbonis

Alsungas novada ģerbonis

Pamatojoties uz Kuldīgas novada domes 2021.gada 1.jūlija lēmumu, ar 2021.gada 1.jūliju Alsungas novada ģerbonis zaudē spēku.