Rojas novada ģerbonis

27.06.2012

Zilā laukā viena pret otru divas lecošas zivis: zelta un sudraba; zelta pavedienapmale.

Rojas novada ģerbonis

Rojas novada ģerbonis

Pamatojoties uz Talsu novada domes 2021.gada 1.jūlija lēmumu, ar 2021.gada 1.jūliju Rojas novada ģerbonis zaudē spēku.