Ķeguma novada ģerbonis

20.03.2013

Zelta laukā zils caurlauzts krusts, tam uzlikts vidus vairogs ar Ķeguma pilsētas ģerboni

Ķeguma novada ģerbonis

Ķeguma novada ģerbonis