Stāmerienas pagasta ģerbonis

24.10.2013

Zilā laukā šķērsām likts zelta ugunskrusts ar trim izvirzījumiem šķērsa galā.

Stāmerienas pagasta ģerbonis

Stāmerienas pagasta ģerbonis