Beverīnas novada ģerbonis

11.03.2014

Zilā laukā sudraba ar sarkanu ažūra ripsakta.

Beverīnas novada ģerbonis

Beverīnas novada ģerbonis

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 14.oktobra lēmumu, ar 2021.gada 1.jūliju Beverīnas novada ģerbonis zaudē spēku.