Liezēres pagasta ģerbonis

14.05.2014

Dalīts pēdā ar viļņu griezumu: zils un sudrabs. Augšējā laukā zelta govs ar sudraba ragiem.

Liezēres pagasta ģerbonis

Liezēres pagasta ģerbonis