Dāviņu pagasta ģerbonis

12.05.2015

Zilā laukā sudraba joniskais kapitelis.

Dāviņu pagasta ģerbonis

Dāviņu pagasta ģerbonis