Salgales pagasta ģerbonis

12.05.2015

Zelta laukā apvērsta zila smaile, smailei uzlikta sudraba stopsakta.

Salgales pagasta ģerbonis

Salgales pagasta ģerbonis