Ilūkstes novada ģerbonis

05.12.2007

Ar sudrabu un zaļu skaldītā laukā divi ozoli, kas izaug no pamatnes, no viena uz otru. Galvā vairodziņš: melnā laukā uzslējies sudraba zirgs (Ilūkstes pilsēta); sudraba šaurapmale.

Ilūkstes novada ģerbonis

Ilūkstes novada ģerbonis