Zvārtavas pagasta ģerbonis

13.12.2007

Zaļā laukā pāļa virzienā trīs zelta čiekuri ar trim skuju pāriem katrs, noliekti labās spāres virzienā.

Zvārtavas pagasta ģerbonis

Zvārtavas pagasta ģerbonis