Nīkrāces pagasta ģerbonis

14.04.2008

Dalīts pēdā ar gliemežu griezumu: sudrabs un zils. Augšā trīs sarkani rombi.

Nīkrāces pagasta ģerbonis

Nīkrāces pagasta ģerbonis