Amatas novada ģerbonis

24.10.2008

Skaldīts ar mākoņu griezumu: sudrabs un sarkans. 1. - melna figūra stilizēta "A"burta veidā; sarkana šaurapmale.

Amatas novada ģerbonis

Amatas novada ģerbonis