Valkas pagasta ģerbonis

17.03.2009

Skaldīts ar sudrabu un purpuru. 2.: izkaisīti sudraba vīru dzegužpuķes ziedi.

Valkas pagasta ģerbonis

Valkas pagasta ģerbonis