Skrīveru novada ģerbonis

08.10.2009

Zaļā laukā sudraba zoss spalva kreisās spāres virzienā; augšā un apakšā zelta āboliņa lapa; sudraba pavedienapmale.

Skrīveru novada ģerbonis

Skrīveru novada ģerbonis