Rugāju novada ģerbonis

23.11.2009

Zilā laukā sudraba vārpu jumis, virs tā trīs dīseles veidā likti zelta lazdu rieksti.

Rugāju novada ģerbonis

Rugāju novada ģerbonis