Rugāju novada ģerbonis

23.11.2009

Zilā laukā sudraba vārpu jumis, virs tā trīs dīseles veidā likti zelta lazdu rieksti.

Rugāju novada ģerbonis

Rugāju novada ģerbonis

Pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta lēmumu, no 2021.gada 26.augusta Rugāju novada ģerbonis ir zaudējis spēku.