Rundāles novada ģerbonis

30.11.2009

Dalīts pēdā ar purpuru un zeltu: uz dalījuma kronēts pussēdošs lauva, kas ar labo ķetnu tur tādu pašu vairogu, purpura ar zeltu salikta šaurapmale.

Rundāles novada ģerbonis

Rundāles novada ģerbonis

Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2021.gada 1.jūlija lēmumu, ar 2021.gada 1.jūliju Rundāles novada ģerbonis zaudē spēku.