Kuldīgas novada ģerbonis

19.01.2010

Sarkanā laukā sudraba jaunava – Sv.Katrīna – ar kroni; labajā rokā tāds pats rats ar tam piekārtu krustiņu, kreisajā – lejupvērsts zobens; sudraba izrobota šaurapmale.

Kuldīgas novada ģerbonis

Kuldīgas novada ģerbonis